Gassdetektorer

Her finner du gassdeteksjonsutstyr fra leverandører som spesialiserer seg i utvikling og produksjon av robuste og pålitelige gassdeteksjonsfølere og systemer.

Med et bredt spekter av utstyr for å identifisere og måle: oksygen, giftige, kvælende og brannfarlige gasser sikres personell på arbeidsplasser mot farlige situasjoner.

Gassdetektorer kan oppdage de minste gasslekkasjer med svært følsomme og spesifikke sensorer for tidlig varsling for beskyttelse av mennesker og planter.

Gass detektorene er konstruert for bruk i mange applikasjoner der gassdeteksjon er nødvendig.

Disse inkluderer: automotive, kjemisk, petrokjemisk, gassoverføring og distribusjon, generell industri, frakt, kraftproduksjon, matproduksjon, stålproduksjon, gruvedrift, konstruksjon, deponi, ren og avløpsvann, brannvesen, redningstjenester, sykehus, forskningsinstitutter og universiteter.

Våre leverandører har jobbet i nært samarbeid med ledende forskningsinstitutter, som kombinerer over 50 års erfaring med gassdeteksjon med den nyeste teknologien, slik at vi kan tilby våre kunder de beste løsningene for deres gassdeteksjonskrav.

8090,00kr eks. mva

Gassdetektorer

CO-føler med fast kabel

5170,00kr eks. mva
2630,00kr eks. mva
4190,00kr eks. mva
8695,00kr eks. mva
4190,00kr eks. mva
9250,00kr eks. mva
4190,00kr eks. mva
5250,00kr eks. mva
3995,00kr eks. mva
3905,00kr eks. mva

Leverandører

Singelgass detektor O2

3750,00kr eks. mva
5850,00kr eks. mva
6850,00kr eks. mva
7775,00kr eks. mva
7850,00kr eks. mva
7850,00kr eks. mva
6750,00kr eks. mva
5895,00kr eks. mva
5890,00kr eks. mva
5450,00kr eks. mva
3950,00kr eks. mva
5095,00kr eks. mva
8490,00kr eks. mva
9340,00kr eks. mva
5700,00kr eks. mva

Gassdetektorer

GfG MP.2 Smart Pump

3530,00kr eks. mva
4650,00kr eks. mva
13170,00kr eks. mva