Pluggbar fuktighetsføler 0…100% RF

Kombiner fuktighetsføler med Testo-termokameraet. Ingen manuell oppføring av fuktighetsverdier er nødvendig. Fuktighetsføler overfører fuktighetsverdier direkte til varmekameraet via radiohåndtak.

  • Måleområde: 0 til 100% RF
  • Nøyaktighet: ±2 %RF (+2 til +98 %RF)
  • Oppløsning: 0.1 %RF
  • NTC-temperatur måleområde: -20 til +70 °C
  • Nøyaktighet: ±0.3 °C
  • Oppløsning: 0.1 °C

2950,00kr eks. mva