Termoelementer

Termoelementtråd og kompensasjonskabler leveres i metervis med forskjellige diametere og type isolasjon. Kompensasjonskabler benyttes for å koble termoelementer til transmittere eller instrumenter når det ikke er praktisk eller økonomisk mulig å benytte termoelementtråd helt frem.