Håndholdte temperaturfølere med plugg

Temperaturfølere beregnet for tilkobling til bærbare instrumenter