Lufthastighet – føler for avtrekksskap inkl. temperatur med fast kabel

For målinger i avtrekksskap: bruk avtrekksføleren (med det kompatible måleinstrumentet) for å måle lufthastighet, luftmengde og lufttemperatur.
Intuitiv: tydelig strukturert målemeny for lufthastighetsmåling og luftmengde i avtrekkskap på laboratorier i henhold til DIN EN 14175-3 /-4

  • Presis: automatisk absolutt trykk kompensasjon garanterer nøyaktige måleresultater
  • Praktisk: hetetrådsføler med kort responstid
  • Intelligent kalibreringskonsept

9195,00kr eks. mva