Feltkalibrering

Hva er feltkalibrering?

Feltkalibrering betyr at vi avtaler med våre kunder og medbringer våre portable kalibreringsutstyr og gjennomfører kalibrering på de instrumenter, dataloggere og sensorer som er ønsket i oppdraget, på stedet, i kundens lokaler.

Årsaken til at mange velger denne løsningen, kan være at det praktisk er vanskelig å fjerne fastmonterte sensorer. Det kan også være at antall sensorer er for stort, eller at du ikke kan sende de til vår laboratorium da prosesser ikke kan avbrytes. Når vi er på plass i kundens lokaler, bruker vi forskjellige kalibreringsmetoder.

Dette betyr at vi kan tilby feltkalibrering av temperatur (-20 til 140°C), luftfuktighet (10-80% RF), trykk (-1 til 50 bar) og noe gass (ta kontakt for type og konsentrasjon).

For at vi skal kunne gi deg optimal service og kvalitetssikre at alle dine data er korrekt ber vi deg klikke deg inn på «Service/Kalibrerings dokument» før du sender instrument eller følere. Legg inn dine data og vi ber deg spesielt legge inn de korrekte målepunktene du ønsker vi skal kalibrere. Ved innsendelse legg en kopi av ordre og dokumentet sammen med instrument og føler/e.