Emissivitet ved infrarød måling

Emissivitet er en numerisk verdi mellom 0 og 1 som viser et objekts evne til å avgi infrarød energi. For å sikre optimal nøyaktighet i målingen bør objektet som skal måles ha en emissitivetet så nær 1 som mulig. Emissiviteten bestemmes av materialets evne til å reflektere og overflatestruktur. Optimal overflate er for eksempel en svart ikke-reflekterende overflate og en metallisk overflate er det motsatte.

Innstilling av emissivitet på IR-Måler Testo 835-H1