Differensialtrykk føleren for testing av filterytelse

Differansetrykkføleren er liten og enkel å montere. Tester på en enkel måte filterytelsen til trykkluftsystemet ved å måle differansetrykket over filterelementet (en indikasjon på hvor mye filterelementet er tilsmusset).

 

Dermed hjelper det å opprettholde den nødvendige trykkluftkvaliteten permanent. Sensoren har en kompakt design med monteringsbrakett og sensorkontakt kombinert i ett stykke.

 

Tilkobling med to PE-slanger før og etter filterelementet.

 

Fordeler :

Minimerer trykkfall (tap av energi)

 

Tillater utveksling av filterelementer i henhold til differansetrykkets spesifikasjoner fra produsenten (ekskludert aktivt kullfilter)

 

Sikrer maksimal ytelse av filterelementene og dermed optimalt trykkluftkvalitetsnivå over tid

 

6495,00kr eks. mva

Produktnr: 0694 3561 Kategorier: , ,