Frysere og dypfrysere

Her er både produkttemperaturen og lufttemperaturen i fryseren viktig. Det anbefales å måle lufttemperaturen i nærheten av luftsirkulasjonen ved hjelp av en passende føler (luftføler). Det er her luften er varmest.

Dataloggere med flere inngangskanaler anbefales for overvåking av frysere over en lengre periode. En føler måler lufttemperaturen på bakkenivå, en annen på maksimal fyllingsnivå, mens en tredje måler lufttemperatur ved luftsirkulasjonen.

Kjølede lagerrom

I tillegg til å overvåke lufttemperaturen og produkttemperaturen, vil bruken av en datalogger anbefales. Hvis det oppdages for høye verdier, kan dataloggeren leses av på for eksempel en PC -en.

For lagerrom som er større enn 10 m3, er dataloggere pålagt. I henhold til EN 12830, regnes 15 minutter som et passende måleintervall.

Dataloggere for frysere og lagerrom

Måling av pH -verdi

pH-verdien til matvarer har en direkte effekt på veksten av mikroorganismer. Surheten i frukt, salatdressinger, syltetøy eller lignende er en naturlig barriere for vekst av bakterier. Jo lavere pH-verdi, jo vanskeligere er det for bakterier å formere seg.

pH-verdien er viktigst ved bearbeiding av kjøtt og pølser. Den har en avgjørende effekt på de viktigste produktegenskapene, for eksempel vannbindingkapasiteten, smak, farge, ømhet og holdbarhet på kjøttet.

 1. Velg riktig elektrode og instrument for programmet.
 2. Kontroller elektroden (væskenivå, glassbrudd, åpen tetningsplugg før du måler).
 3. Skyll elektroden med vann og tørk. Ikke gni!
 4. Senk elektroden ned i måleoppløsningen og rør kort, deretter la stå. Den «urørte» pH -verdien er vanligvis mer korrekt.
 5. Vent til en stabil måleverdi er nådd ved hjelp av den automatiske Hold -funksjonen.
 6. Skyll elektroden med vann fra springen og oppbevar i henhold til produsentens spesifikasjoner.
 7. Temperaturen på måleoppløsningen må dokumenteres med pH -verdien. Dette gjelder alle pH-målinger og alle pH-verdier måleinstrumenter.
520,00kr eks. mva
Varenr: 0554 2318
240,00kr eks. mva
Varenr: 0554 2051
240,00kr eks. mva
Varenr: 0554 2067
2995,00kr eks. mva
Varenr: 0650 1623
3555,00kr eks. mva
Varenr: 0650 0245
2415,00kr eks. mva
Varenr: 0650 2062
1195,00kr eks. mva
Varenr: 0650 2061
2530,00kr eks. mva
Varenr: 0650 2051

IR-måling (berøringsfri måling)

Infrarøde måleinstrumenter måler temperaturen på produkter uten direkte kontakt med maten. De er egnet for få en rask oversikt over temperaturen. 

Hvert objekt som er varmere enn den absolutte nullpunktstemperaturen (-273 C) utstråler termisk energi. Denne termiske energien er i det infrarøde området som ikke er synlig til det menneskelige øye. Termiske energien kan måles og temperaturen kan vises med spesielle optiske sensorer.

Måleinstrumentoptikk

Infrarøde måleinstrumenter er klassifisert etter optikken. Dette tallet, f.eks. 8: 1, beskriver den ideelle avstanden mellom måleinstrumentet og objektet av målingen. Dette betyr at i en avstand på 8 cm, kan man måle et punkt med en diameter på 1 cm. Jo større dette forholdet er, desto større er det avstand fra måleobjektet som målingen kan utføres på ute. Det er viktig å huske på at målepunktet ikke skal være det større enn produktet/emballasjen.

Tips for presis måling

 • Jo nærmere jo bedre. Dette sikrer at bare måleobjektet er målt, og ikke omgivelsene også.
 • Sørg for at måleobjektet er større enn avstanden mellom de to laserpunktene. Jo mindre måleobjektet er, jo nærmere kommer du for å komme til objektet.
 • Akklimatiser måleinstrumentet til omgivelsestemperaturen: Lagre begge deler måleinstrumentet der det brukes, eller vent til temperaturen på måleinstrumentet har akklimatisert seg til målestedet.
 • Mål emballert mat på steder der produktet og emballasjen er i direkte kontakt. Luftlommer kan forfalske resultatet.
 • Mål rene overflater. Smuss, støv og frost kan forfalske målingen resultat.
8200,00kr eks. mva
1370,00kr eks. mva
Varenr: 0560 1805
860,00kr eks. mva
Varenr: 0563 8051
3500,00kr eks. mva
Varenr: 0560 8351
6980,00kr eks. mva
Varenr: 0560 8352

Stikkmåling

Den mest nøyaktige målingen er alltid en kjernetemperaturmåling, det vil si at en stikkføler måler temperaturen i kjernen av den nedkjølte varen.

Målinger med stikkfølere på ikke-frossen mat

For en optimal varmeoverføring fra maten til sonden, bør sonden være nedsenket minst 5 ganger (optimalt 10 ganger) dypere i materialet enn dets tykkelse.

Eksempel:

Diameter på probespissen = 4 mm
Stikkdybde = 4 mm x 5 = 20 mm

Nedsenkings-/stikkfølere er designet spesielt for måling av temperatur i væsker og halvfaste stoffer (kjøtt, fisk, deig). Med tilstrekkelig tid, er de også egnet for luftmåling.

Målinger i frossenmat med spesiell skruesonde

For målinger i harde, frosne matvarer kreves det en spesiell frossen matprobe. Den har en selvskruende spiss (korketrekkerspiss). Denne skrues inn til tråden ikke lenger  er synlig.

Responstid

Hver føler krever en viss tid for å nå verdien for maten den måler. Det tekniske navnet på denne verdien er t99 tid. Imidlertid refererer det bare til måling i vann. I matvarer er denne verdien høyere (ca. 15 sekunder til 3 minutter, avhengig av utformingen av føleren, materialene og tykkelsen av følerkselen).

Omgivelsestemperatur

Måleinstrumenter med termoelementsensorteknologi og infrarød måleinstrumenter er avhengig av omgivelsestemperaturen. Hvis instrumentet utsettes for et kaldt miljø i lengre tid (> 2 minutter), vil det trenger en akklimatiseringstid på 15 til 20 minutter.

4025,00kr eks. mva
Varenr: 05632693
2495,00kr eks. mva
Varenr: 0900 1086
Nyhet
1770,00kr eks. mva
Varenr: 0563 0110
Nyhet
2140,00kr eks. mva
Varenr: 0563 0922
Nyhet
1630,00kr eks. mva
Varenr: 0563 0925