Sett inn batterier, plasser loggeren hvor du vil – og du er i gang

Enkelhet, tidsbesparelse og pålitelighet var ledestjernene under utviklingsarbeidet til Celsicom Easy Connect.

– Vår ambisjon var å skape noe som langt fra var et ingeniørprodukt. Selvfølgelig ønsket vi å bruke den aller nyeste, avanserte teknologien – men det skulle være superenkelt å bruke, forteller Stefan Carlsson.

Stefan Carlsson er administrerende direktør og konseptutvikler i Celsicom, som utvikler maskinvare og programvare samt skytjenester for trådløs fjernmåling av forskjellige miljøer.

Fremfor alt enkelheten at det bare er å sette i batterier og plassere loggeren der de vil ha dem og se at alt da fungerer, uten at de trenger å tenke på noe, sier Stefan.

Videreutvikling av et utprøvet og ansett system

Celsicom Easy Connect er basert på et eksisterende system som for tiden brukes til å måle klimaet i tusenvis av miljøer i Sverige, Norge og Finland. Den består av følere som sender måledata til en gateway (ofte kalt basestasjon) som sender alle dataene videre til skytjenesten Celsiview.

Selv om systemet fungerer meget bra, har det sine utfordringer. En gateway trenger strøm, noe som kan være vanskelig å finne i enkelte miljøer. Alle data sendes i et lisensfritt frekvensbånd som er følsomt for forstyrrelser fra for eksempel elektronikk i anleggsmaskiner med samme frekvens. For mye stål og metallplater i miljøet den er plassert kan også stoppe radiosignalene. Du må kanskje bare bruke litt tid på å finne det perfekte stedet for følere og gatewayen.

Ingen Gateway – loggeren både måler og sender

Det nye målesystemet består av bare en kapsling.

– Vi har klart å hoppe over gatewayen og i stedet bygget et SIM-kort i loggeren. Dette betyr direkte og sikrere overføring av data til skyen, sier Stefan Carlsson.

All måledata overføres med Narrowband-Internet of Things (NB-IoT) – en teknologi med lav effekt utviklet for å sende små mengder data. Alt kjører på en lisensiert frekvens bare beregnet for NB-IoT i Telias eksisterende mobilnett. Dekningen er utmerket og risikoen for forstyrrelser er i prinsippet lik null, forteller Stefan.

– I for eksempel underjordiske parkeringshus der det ofte ikke er mulig å ringe, fungerer NB-IoT uten problemer. Det er heller ikke noe problem å måle i støvete og fuktige omgivelser takket være at følere, SIM-kortet og annen teknologi er godt beskyttet i solide kapslinger.

Hva sier de som har testet systemet?

Entreprenører som Skanska, Peab og NCC har vært noen av pionerene og fått teste Celsicom Easy Connect tidlig i reelle byggeprosjekter. Så, hva var deres reaksjoner?

– De har vært veldig fornøyde med det nye systemet. Fremfor alt enkelheten at det bare er å sette i batterier og plassere loggeren der de vil ha dem og se at alt da fungerer, uten at de trenger å tenke på noe, sier Stefan.

Én  viktig detalj: hvis det skulle være et problem med tilkoblingen (alt kan tross alt skje), så lagrer hver logger alle måledata og sender dette til skyen når den kommer i kontakt med mobilnettet igjen. Ingen verdifulle data risikerer å gå tapt, med andre ord.

Ikke rart at NCC kort tid etter testing av systemet bestemte seg for å kjøpe et stort antall gule loggere som måler herdingen av betongplater, vegger og tak.

Produkter fra Celsicom Easy Connect