Kjøtt utgjør en stor del av kostholdet til oss nordmenn. Med årene har det kommet flere krav fra både Mattilsynet og forbrukeren til kjøttet vi får i oss.

Som mataktør står man overfor et omfattende regelverk fra det offentlige, og for blant annet kjøttproduksjon er kravene enda større. Mattilsynet har selv sagt at kontrollene i kjøttbransjen spiller en større rolle enn ved andre næringsmidler.

Strengere krav for kjøttproduksjon

Dette er kanskje ikke så rart med tanke på at det samme som kan gjøre et dyr sykt kan overføres til oss mennesker gjennom maten. Selv om det er store forskjeller mellom aktørene som bruker kjøtt som råvare, stilles de samme kravene fra Mattilsynet. Eneste som er forskjellig er hva som skal til for oppfylle kravene. Mattilsynet krever at det er du som mataktør som skal kjenne til farene i din produksjon og at du skal vite hva som skal til for å sikre at maten er trygg.

Driver du med nedskjæring, kjøttproduksjon, kjøttforedling, lagring eller transport av kjøtt utføres det tilsyn etter risikovurdering.

Temperaturer

Mattilsynet krever at at du som kjøttaktør har kontroll på blant annet temperaturen til de ulike varene. For eksempel må et slakteri sørge for at pølser blir varmebehandlet i riktig temperatur, kvernet kjøtt har egne krav til temperatur og prøvetaking.

Er du i bransjen for nedskjæring av kjøtt er du ansvarlig for at temperaturen til kjøttet og produksjonsrommet holder seg lav. For godkjente virksomheter krever Mattilsynet at temperaturen i produksjonsrommet aldri overstiger 12 °C.

For kontroll av selve kjøttet kan du bruke ulike temperaturmålere avhengig hva som passer din produksjon.

Dataloggere

For overholdes av temperatur i et produksjonsrom, fryserom eller lagerrom anbefales det å bruke dataloggere. Her kan man velge mellom manuelle loggere hvor man gjør avlesningen selv eller mellom en som sender verdiene til en PC, mobil eller nettbrett. Det finnes også løsninger som gir deg varsel hvis verdier skulle overskrides.

For lagerrom som er større enn 10 m3, er dataloggere pålagt.

Flere artikler

Sorry, no pages was found