3 vanligste bakteriene i mat som skyldes brist på temperaturkontroll

Hvis du opererer innenfor næringsmiddelindustrien; i produksjon, transport, som matkontroll, eller hvor som helst der du er ansvarlig for håndtering av mat, må du ha full kontroll over kjølekjeden i din virksomhet til enhver tid. Selv den minste endring i kjølekjeden kan føre til skadelige (noen ganger også dødelige) bakterier sprer seg gjennom dine produkter.

Som med alle farene på arbeidsplassen, forebygging og forberedelse er helt sentralt. Forutsatt at du er klar over farene og har tilstrekkelig beskyttelsesmetoder på plass, for eksempel et overvåkingssystem, kan du sikre trygg og dokumentert overvåking over temperatur i hele kjeden.

Temperaturkontroll fra jord til bord

Med en temperaturovervåkingssystem du kan lettvint sikre at råvarer holdes på de riktige forholdene fra “jord til bord” og med dokumentasjon.

Hvis du tar avgjørelsen for å ikke sette opp tiltak for temperaturkontroll, vil du ta risikoen for at produktene vil bli utsatt for en rekke sykdomsskapende bakterier og patogener. De fleste former for skadlige bakterier dannes gjennom utilstrekkelige lagringsmetoder, er det ikke rom for å ta sjanser.

Hvis du blir funnet å være ansvarlig for å forårsake sykdom til allmennheten, kan konsekvensene bli alvorlige, både økonomisk og i form av virksomhetens omdømme. Som vi ser i dagsavisene ukentlig, kan selv en liten hendelse ha ødeleggende konsekvenser for alle involverte og gi store økonomiske tap.

Tre av de vanligste eksemplene forårsaket av temperaturovervåking forglemmelser

Salmonella

Dette er en av de vanligste bakterielle infeksjoner, og har blitt en notorisk trussel over hele verden. Årlig publiseres det nyheter der matleverandører og produksjonslokaler i Norge og internasjonalt ikke klarer å gjøre rede for det ved håndtering, lagring og produksjon av mat.

Salmonella er mest til stede i rå og kokt egg, fjærkre og kjøtt, men har også blitt funnet i frukt og grønnsaker som har blitt forurenset. Fasiliteter som forbereder melk bør også være på utkikk da det blitt funnet salmonella i upasteurisert melk.

På grunn av tilstedeværelsen av denne bakterien er avhengig av hvordan maten eller meieri aktuelle produktet er kokt, må temperaturen i arbeidsmiljøet for å være stabil og nøyaktig til alle tider. Hvis ikke, har sykdommen større sjanse til å danne og få spredning, noe som kan gi trøbbel hvis det forurensede produktet når hyllene.

Campylobacter – Tarminfeksjon

Infeksjon med Campylobacter er den hyppigst meldte årsaken til akutt diarésykdom i Norge. Folkehelseinstituttet får hvert år melding om 2500-3000 tilfeller av campylobacteriose.

Riktig lagring er en av de mest vitale delene av mattrygghet. Hvis det er gjort feil, er risikoen for smitte stor og truer hele virksomheten.

Dette gjelder spesielt med fjærkre og kjøtt, som begge er meget følsomme for temperatur hvorvidt de er i lagring eller blir tilberedt. Begge er utsatt for Campylobacter-bakterier, som er kjent for å oppstå ved lagring og forårsaker tilfeller av matforgiftning hvis den ikke elimineres i kokeprosessen.

Kjøtt må holdes på riktig temperatur i alle faser av lagring & forberedelsesprosessen

Selv i minusgrader bakteriene er ikke alltid helt eliminert, men det er et godt sted å begynne. Frysere er et av områdene hvor en temperaturovervåkingssystem er mest gunstig, da systemet kan varsle om eventuelle uforutsette temperaturendringer, og tiltak kan settes inn før det blir et reelt problem.

Temperaturkontroll av kjøtt
Temperaturkontroll av kjøtt

Listeria

Mens Campylobacter kan overleve minusgrader, kan Listeria tåle litt varmere klima i et kjøleskap, der de fleste andre sykdomsfremkallende bakterier elimineres.

Eldre mennesker, gravide og små barn er spesielt utsatt for å få sykdommen, da de er de som allerede har et svakere immunsystem.

Listeria rammer hovedsakelig ferdigmat som ofte oppbevares i kjøleskap, et sted som folk vanligvis forbinder med mattrygghet. 

Igjen, som med alle disse bakteriene, så lenge de aktuelle prosessene er observert og forebyggende tiltak er på plass, bør matvarelaboratorier kunne produsere produkter som er trygge og klare for konsument.

Om vår mattrygghet

Vi tilbyr vår bransjekunnskap samt et bredt spekter av utstyr for næringsmiddeltrygghet som vil hjelpe deg å oppfylle dine krav til kvalitet og gi deg den tryggheten du lagrer og matlaging matvaretrygghet. Våre instrumenter omfatter temperatur overvåkingssystemer, dataloggere, termometre, matolje testere, termiske kameraer, PH meter og mer.

Enten det er for stikkprøver eller langsiktig overvåking, fra jord til bord, har vi rett instrument for jobben. Ønsker du å finne ut mer om testo mattrygghet utstyr?

Kilder:

Temperaturkontroll